یادداشت های دادو

۳۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

امروز صبح رفتم یکی از ناحیه های اموزش و پرورش تا دوستی را ببینم ؛ این دوست در اوائل هفته گذشته مرا برای شام دعوت کرده بود و گفته بودم که دفتر دعوت های هفته پر است و برای نوبت گیری در هفته آینده ( این هفته !! ) اقدام نمایند ، بهرحال 40 سال نرفته ایم و حالا که روادید را برداشته اند به نوبت دهی افتاده ایم !!

 

  • دا دو
  • دا دو

چند روز پیش کنتور گاز ما افتاد بود به نوک زدن !! یعنی انگار مشکل داخلی پیدا کرده بود و تق تق می کرد ، همسایه قبل از ما زنگ زده بود (!) به اداره گاز و آمده بودند و بررسی کرده بودند و گفته بودند که کنتور باید عوض بشود و خودمان می آئیم و عوض می کنیم !! از قرار معلوم این مورد به اداره گاز مربوط است و هزینه ای ندارد ( این مورد خودش خیلیه هاااا ! )

 

  • دا دو

در روایات ماضی آمده یک بقالی بود که به شیر آب می افزود و به قیمت شیر می فروخت !! و حسابی از این درآمد اضافه خرکیف شده بود و کم کم آب را اضافه تر می کرد و روزی از روزها کسی که داشت شیر می خرید به او گفته بود : " حاج آقا .... اینکه همه اش آب است !؟ " رو کرده بود به پسرش و گفته بود : " پس چرا به این آب شیر نزده ای !؟ "

 

  • دا دو

همه ی بازی هایی که به هر نیتی به آنها پرداخته می شود دارای یکسری قواعد منطقی هستند و بر اساس آنها شناخته و تعریف می شوند ولی این منطق ضامن پیروزی نمی باشد و همیشه برنده شدن به چیزی بیشتر از منطق نیاز دارد ...

 

  • دا دو


زندگی اجتماعی ایجاب می کند که روابط ما گهگاه که می تواند شامل همیشه نیز باشد از حالت خصوصی خارج بشود و این روزها چنین می نماید که این حالت بسیار تشدید شده است و ما در حالیکه دوست داریم عمومی ترین مسائل را شخصی تلقی بکنیم ، گهکاه خصوصی ترین مسائل مان را عمومی کرده و وارد حریم خصوصی دیگران می شویم !!

 

  • دا دو
  • دا دو

این آخر هفته را از وسط های هفته شلوغ بودیم و برای همین فرصت کافی برای نوشتن نداشتم ، من در خانه که هستم برای کنار کامپیوتر نشستن مشکل دارم ، چه برسد در مهمانی ها و ... که بنشینم و وبلاگ بنویسم !!

 

  • دا دو

 

 

  • دا دو


پریشب که خانه ی مادر بودیم ، صدای بارانی که معلوم بود قطره قطره می آید شنیده می شد ... ولی از پنجره باران دیده نمی شد و از خیس بودن زمین خودش را نشان می داد ، در این بی بارشی و بی بارانی ، قطره قطره هم که بیاید به چشم می آید !!

 

  • دا دو