یادداشت های دادو

۳۰ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

 

 

  • دا دو

امروز شهرمان یک مهمان ناخوانده و بزرگ داشت ... البته که کشور مال خودشان است و هر کجا که بخواهند بروند و در هر زمانی مسئله ای نیست !! بهانه هم که همیشه هست ، فوقش یک طرح نیمه تمام پیدا می شود برای روبان بریدن !!

 

  • دا دو

چند روز پیش نوشته بودم که یکی از گربه های کارگاه ، بچه هایش را جمع کرده و به اتاق آورده است تا با خیال راحت و بصورت غیرانتفاعی آنها را بزرگ بکند !! امنیت و آزادی برای تمام حیوانات ؛ اعم از دو پا و چهارپا و ایضا دو بال و چند بال و همچنین غیره (!) و مهم تر از همه برای حیوانات ناطق ، از ضروریات زندگی کردن و زنده ماندن است ...

 

  • دا دو

از کله ی سحر که برای آمدن به کارخانه بسم الله گفته بودم ، یکی دو مورد روی اعصابم بودند ، ناهنجاری های اطرافم همیشه روی اعصاب من هستند ، البته یکی از همکاران به من گفت : " چرا می بینی که اذیت بشوی ؟ "

 

  • دا دو


 

سیاهـــــی لشکر نیاید به کار

یکی مرد جنگی به از صدهزار

 

*** داستان امداد رسانی به گرفتاران در سیل اخیر

  • دا دو

باران مودبی که از بی تربیتی مسئولین ، مشکل ساز شد و بیخود و بی جهت تلفات انسانی گرفت ... این یک طرف داستان بود و دستپاچگی مسئولین برای فرافکنی و ماست مالی طرف دیگر داستان !!

 

  • دا دو

از دیروز عصر باران داریم ... گاه یک ریز ، گاه پراکنده ، گاه با شرشر و گاه شاعرانه !! مهم تر اینکه دارد می بارد ، هرچند این بارش ها نه ناشکری های مسئولین آب را جوابگوست و نه مصرف اسرافکارانه ی ملت همیشه دست به آب را (!!)

 

  • دا دو

برای قحط الرجالی ، بهانه های بزرگ لازم نیست ... مثلا خود من ؛ برای کاندیداتوری شورا اجازه نداشتم ، برای نامزدی ریاست جمهوری ، وقت ، ( البته اگر امکانش بود که اینترنتی ثبت نام بشود ، تعداد نامزد به هفتاد میلیون هم می رسید !! )

  • دا دو

نمادها و نشانه های هر ملت و قومی ، مانند چراغ های بالای سر آنهاست !! برخی چراغ شده اند و بعضی را چراغ کرده اند !! آنها که چراغ شده اند با آنها که چراغشان کرده اند خیلی فرق دارند !! فاصله ای بین بودن و شدن ...

 

  • دا دو

کار و مشتقات آن ، از قبیل خود کار ویا کارگر و یا کارفرما و ... ، یکی از ابزارهای پیشرفت در هر کشور و بهمان اندازه یکی از معضلات دولت ها بحساب می آید !!

 

  • دا دو