یادداشت های دادو

۲۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • دا دو

دمدمای رفتن به خانه بودیم که یکی از همکاران از من پرسید : " حالا خانه را تحویل گرفتی و اسباب کشی کردی ، مادرت با کی می ماند !؟ " گفتم : " با خودش !! چطور مگر !؟ " گفت : " اگر یکی از شماها پیش اش بودید بهتر بود دیگرررررررر "

 

  • دا دو

گفته اند که : تاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است !! و البته اگر قرار باشد نیک ننشیند باید صد قدم بدو بدو بکنی تا دو قدم جلو بروی !! بهترین وضعیت این بود که من امروز در مرخصی باشم تا بتوانم یکی دو کار اجق وجق را پیش ببرم ...

 

  • دا دو
امروز موقع صبحانه ی اول و در حالی که سرپا بودم و داشتم به گربه ها صبحانه می دادم ، زمین زیرپایمان لرزید و البته نوع لرزیدن نشان از زلزله داشت !! خبر رسید که 4 ریشتر زلزله تبریز را تکان داده است و مرکز آن را محدوده ی ورزشگاه یادگار امام اعلام کردند !!!
 
  • دا دو

فردی از دوستش بابت غیبت و تهمتی که به او زده بود، حلالیت طلبید.
او گفت: به یک شرط قبول می‌کنم که یک بالش پر را کنار جاده روستا روی دستت بگیری و هنگامی که باد می‌وزد آن را با خنجر پاره کنی و در معرض باد بایستی تا تمام پرها را باد ببرد.
آن شخص آمد و گفت این کار را انجام دادم.
دوستش گفت حالا برو ، پرها را جمع کن.
وی رفت و بعد از مدتی آمد و گفت: هرچه گشتم و از دیگران هم کمک گرفتم نیمی از پرها را نیافتم.
دوست حکیم و دانایش گفت: غیبت و تهمت مانند این پرها پخش می‌شود و هرگز قابل جبران نیست!!!

 

  • دا دو
دیروز جمعه بود و من کارخانه آمده بودم ... برای عصر چند قرار داشتم و برای شتم هم که مهمان بودم و همه ی اینها می رساند که چرا تا نیمه شب وقت برای نوشتن پست نداشتم !!
 
  • دا دو

شاید شما هم از این قبیل افراد زیاد دیده اید (حداقل در کشور ما تا بخواهی موجود هستند و در برخی کشورها ( مثلا آلمان ! ) شاید تعداد آنها برعکس تعداد ما باشد !! ) ادعایشان در حد 120 درصد است ولی آنقدر که به احتمالات و شانس وابسته اند به خودشان اعتماد ندارند ...

 

  • دا دو
  • دا دو

برای بکار بردن برخی کلمات ، روی برخی رفتارهای انسانی ، که بصورت مادرزادی بار منفی یا مثبت دارند ، باید دقت بیشتری بکنیم ... یکی از آن کلمات " وحشی " می باشد !!

 

 

  • دا دو

وقتی

رئیس جمهور

از بچه ها انشاء می خواهد !؟!؟

 

  • دا دو