یادداشت های دادو

۲۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

می گویند خدا هزار و یک نام دارد !! بچه که بودیم می گفتیم چرا !؟ البته تعجبی نه از دانستن که از وجود شریف همین عدد 1001 بود ... بعدها که بزرگ شدیم و مثلا معنی برخی اسم ها را دانستیم ، با خود گفتیم بعضی ها که خیلی شبیه هم هستند و می شود از آنها فاکتور گرفت !!


  • دا دو

صبح برفی روز جمعه است ، امروز را حضرات روز کاری اعلام کرده اند و صدالبته خودشان هنوز از خواب بیدار نشده اند ... سه ماهه آخر سال که می شود ، فصل رونق کار کارخانه هاست و این یعنی هنوز این کشور دارد با صنعت و مدیریت مریض به پیش می تازد !!


  • دا دو
  • دا دو

این روزها ، همه جا حرف از نفوذ است ، بدیهی است که هر جا مقاومت باشد ، نفوذ در راس کار باشد ... گاه نفع در مقاومت است و گاه موفقیت کار در نفوذ !

 

  • دا دو

در مورد این مسئله که ما ملت افراط و تفریط هستیم شکی نیست و یک تاریخ برای این صفت خودمان پشت و پناه داریم ؛ البته همیشه ، تقصیر  دیگران است !!

 

  • دا دو

دو روز بود که از دنیای مجازی دور بودم ... یعنی فرصت تایپ با موبایل را نداشتم !! تایپ با موبایل برای کسانی که انگشتان خلالی دارند خوب است و من وقتی می خواهم تایپ بکنم نوک انگشتم دوکاراکتر را با هم می زند !!!

 

  • دا دو
یک چند روزی هست که بصورت میان برنامه و یا برنامه در جریان رویدادهای برج میلاد قرار می گیرم ، دهه فجر است و هر کسی دارد از این رهگذر برای خودش و برای دیگران برنامه ارائه می دهد ... مسابقات ورزشی را که نمی شود بالای برج میلاد برد ، برج میلاد را اهالی هنر قرق کرده اند !!
 
  • دا دو

بعد از ظهر است و گیج و منگ نشسته ام !! دوندگی ها از حساب و کتاب خارج شده است و زیر آخرین شلاق های اقتصاد مقاومتی داریم تاب می آوریم ... تقسیم کار کرده ایم ، سختی اش برای طبقه ی ما و لذتش برای آقازاده ها و از دور فحش دادن ها نصیب دولتمردان شده است !!

 

  • دا دو

ما تاکنون در مورد اینکه در روزگاران مختلف مردم در چه سطحی از آرامش و یا آرامش بودند به نتیجه ی متقنی نرسیده ایم ، البته در بررسی های ظاهری گاه آرامش ها را با هم سنجیده ایم و گاه آسایش ها ...

 

  • دا دو
یک فرمایشی داریم از حضرت امیر که فرموده اند : احمق کسی ست که خود را مایه عبرت دیگران قرار بدهد !! البته من از مقابل به آن نگاه کرده و چنین برداشت می کنم که عاقل کسی ست که از سرگذشت دیگران عبرت بگیرد .
 
  • دا دو